2011 Diwali

svaarthaatuna paramaartha (upakram)
naatii, khagolashastriiya (hitguj - maayboli)

Back to the writings page
Back to aschig's universe